V osobn?doprav? působíme ji?od roku 1994. Provádíme dopravu jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Doprava je zajišťována moderními minibusy, mikrobusy a osobními vozy vyšš?středn?třídy. O kvalit?naši dopravy hovoří mnoho spokojených zákazník? O Vaše pohodl?a bezpečnost se staraj?zkušen?řidiči s příjemným vystupováním a se znalost?cizích jazyk?


Naši dopravu využívaj?

>> firmy na přepravu zaměstnanc?či obchodních partner?span lang="en-us">
>> sportovn?kluby na různ?utkán?v tuzemsku i zahraničí
>>
uměleck?skupiny (divadeln? hudebn? filmov?
>>
cestovn?kanceláře na zájezdy v tuzemsku i v zahraničí, svozy k autobusům či letadlům
>>
školy na výlety, exkurze či výměnn?pobyty v zahraničí
>>
hotely na přepravu host?span lang="en-us">
>> soukrom?zákazníci na rodinn?oslavy


Dále provádíme dopravu na letišt?(Praha, Brno, Víde? Bratislava apod.)

Naše doprava je přístupn?všem, jak firmám a různým organizacím, tak i soukromým osobám.

Budeme rádi kdy?se na nás obrátíte s požadavky na dopravu a věříme, že budete spokojeni s našimi službami.

Výběr jazyka


 

Kontakt


Břetislav Přikryl - B.P.TRANS
Purkyňova 2433/94
612 00 Brno
Czech Republic

tel.: +420 603 224 924
email: post@bptrans.cz
http: www.bptrans.cz

 

Přijímáme platebn?karty
REFERENCE ] CENÍK ] VOZOV?nbsp;PARK ] FAKTURAČN?nbsp;ÚDAJE ]

Copyright ?2013 Břetislav Přikryl - B.P.TRANS, webmaster: prikrylales@seznam.cz
Naposledy změněno: 08. 04. 2016